Andre tilbud

 

Foruden den undervisning Sprogcenteret tilbyder inden for de tre danskuddannelser, har vi en lang række andre tilbud, som kan forbedre kursisternes danskkundskaber m.h.p. jobfastholdelse eller jobmuligheder.

Her kan du bl.a. læse om:

- hjælp til at skrive ansøgninger eller godkendelse af udenlandsk uddannelse
- sprogtests m.h.p. danskundervisningstilbud
- dansk på arbejdet
- sprogpraktik m.m. 

Publiceret 11-03-2020