Danskuddannelse 1

 

Målgruppe:
Kursister uden skolebaggrund  og kursister uden kendskab til det latinske alfabet.

Formål:
Danskuddannelse 1 sigter mod, at kursisterne kan varetage ufaglært arbejde og virke aktivt som borgere i Danmark.

Indhold og mål:

Tale og forstå:
Der lægges vægt på, at kursisterne bliver i stand til at samtale om almindelige hverdagsforhold, f.eks. når de køber ind, taler med personalet i børnehaven, taler med lægen og med kollegerne på deres arbejdsplads.

Læse:
Kursisterne starter med at lære alfabetet. Målet er, at de bliver i stand til at læse mindre og lettere tekster og finde oplysninger, f.eks. åbningstider, telefonnumre, mødetidspunkter m.m.

Skrive:
De skal kunne udfylde blanketter og skrive mindre personlige beskeder.

Dansk kultur og samfund:
Der lægges vægt på, at kursisterne får viden om den danske kultur og det danske samfund, og der arbejdes med emner inden for områderne: uddannelse, arbejde, hverdagsliv og medborgerskab.

Studieform:
Kursisterne skal blive opmærksomme på, at læring kræver selvstændigt arbejde både i skolen og hjemme. Metoder hertil er f.eks repetition, systematik, oplæg og personlige bidrag i undervisningen. Sprogpraktik bidrager væsentligt til sprogudviklingen.

Publiceret 11-03-2020