Danskuddannelse 2

Målgruppe:
Kursister med kortere skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og kursister, som forventes at have en forholdsvis langsom progression.

Formål:
Danskuddannelse 2 sigter mod, at kursisterne skal kunne fungere som aktive medborgere i det danske samfund. Desuden kvalificerer uddannelsen til at kunne varetage ufaglært arbejde og deltage i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser, som AMU og Social- og sundhedsuddannelserne.

Indhold og mål:

Tale og forstå:
Der lægges vægt på, at kursisterne bliver så gode til at tale og forstå dansk, at de kan udtrykke sig flydende og forstå samtaler - om almene og arbejdsrelaterede emner.

Læse:
Kursisterne skal kunne læse tekster, der sætter dem i stand til at orientere sig om aktuelle emner såsom uddannelse, arbejde m.m.

Skrive:
Kursisterne skal lære at udfylde blanketter, skrive beskeder, opslag samt personlige og formelle breve, som f.eks. ansøgninger.

Dansk kultur og samfund:
Der arbejdes med emner inden for uddannelse, arbejde, hverdagsliv og medborgerskab.


Studieform:
Undervisningen foregår på niveaudelte hold. Foruden holdundervisning foregår danskundervisningen på mange forskellige måder:

-projektarbejde
-gruppearbejde og individuelt arbejde
-IT
-gæstelærere
-ekskursioner
-sprogpraktik

 

Publiceret 11-03-2020