Danskuddannelse 3

 

Målgruppe:
Kursister med mellemlang og lang skole- og uddannelsesbaggrund, som forventes at have en hurtig progression.

Formål:
Danskuddannelse 3 sigter mod at kvalificere kursisten til at kunne deltage i kompetencegivende uddannelse, at kunne varetage erhvervsarbejde og fungere aktivt som samfundsborger.

Indhold og mål:

Tale og forstå:
Kursisten kan ved slutningen af Danskuddannelse 3 uden væsentlige problemer forstå almindelig dansk kommunikation (f.eks. TV-avisen) og udtrykke sig næsten korrekt, flydende og nuanceret om alle almindeligt forekommende emner.

Læse:
Kursisten kan ved slutningen af Danskuddannelse 3 forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster (f.eks. aviser, almen faglitteratur, skønlitteratur, opslagstekster m.m.)

Skrive:
Kursisten kan ved slutningen af Danskuddannelse 3 udtrykke sig skriftligt på næsten korrekt dansk og tilpasset situationen (f.eks. skrive breve og længere skriftlige fremstillinger)

Dansk kultur og samfund:
Kursisterne skal opnå tilstrækkelig viden om dansk kultur - og samfundsforhold, så de kan følge med/deltage i den aktuelle samfundsdebat.


Studieformer:
Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer:
-holdundervisning
-gruppe-/ par- og individuelt arbejde
-gæstelærere
-ekskursioner
-sprogpraktik

Kursisterne skal tage medansvar for egen læring og det forventes, at de møder motiverede og velforberedte op til undervisningen. Der må påregnes en del hjemmearbejde.

Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3 efter modul 5 og Studieprøven efter modul 6.

 

Publiceret 11-03-2020