Struktur

 

De tre danskuddannelser er delt op i 5-6 moduler.
Som begynder starter du på modul 1.

Hvert modul afsluttes med en test.
Testen er skriftlig, mundtlig eller begge dele.

I forbindelse med testen skal du forberede fremlæggelse af 2 emner/projekter og have læst 3
niveau-svarende bøger.

Minimum to gange om året skal du bestå en modultest for at færdiggøre danskuddannelsen inden for de 3 år, du har uddannelsesret.

Underviseren indstiller kursisten til modultest.

Ved uddannelsens start får du et skema, hvor du kan orientere dig om modulets mål og indhold.

Publiceret 19-06-2017