Sprogcenter Skive

 

Sprogcenter Skive er et kommunalt sprogcenter forankret i Skive kommunes Arbejdsmarkedsafdeling.


Vores opgave er at undervise udlændinge i dansk med udgangspunkt i danske arbejdsmarkeds-, samfunds- og kulturforhold. Vi har ca. 250 kursister fra 38 lande, som går til danskundervisning dag eller aften.

Sprogcenteret er en del af Skive Kommunes arbejdsmarkedsrettede indsats og arbejder tæt sammen med Skive Kommunes Jobcenter.

Undervisningen kan forlægges til en virksomhed, hvor undervisningens mål er fremtidige jobmuligheder eller arbejdsfastholdelse.

Vi tilbyder særligt tilrettelagte forløb for medarbejdergrupper eller individuelt tilrettelagt undervisning på virksomheder eller Sprogcentret

Publiceret 12-04-2020