Læringsplan

 

Når du starter på et af vore daghold, udformer du og din kontaktlærer en læringsplan.
Læringsplanen revideres løbende. 

Af læringsplanen fremgår:

- Sproglige og vidensmæssige mål for det modul, du går på. 

- Discipliner og opgavetyper, du vil blive testet i til modultesten.

- Dine særlige sproglige behov

- Dine integrationsmål, dvs. fremtidsplaner

- Om du er i praktik sideløbende med din danskundervisning.

Læringsplanerne på Danskuddannelse 1, 2 og 3 er ikke ens, fordi kursisters forudsætninger og behov er forskellige. Vi har på de 3 danskuddannelser tilstræbt at benytte læringsplaner, som er nyttige og forståelige redskaber for kursisterne i deres daglige arbejde med at lære dansk.

Publiceret 12-04-2020