Mål og værdigrundlag

 

Mål:
Undervisningens overordnede mål er, at kursisterne kvalificeres til selvforsørgelse for herigennem at blive aktive medborgere i det danske demokratiske samfund.

Værdier:
Sprogcenter Skive er et lille sprogcenter og kan derfor være nærværende i forhold til den enkelte kursist. Vi arbejder for optimal trivsel for såvel kursister som lærere, fordi vi mener, at trivsel og læring hører uløseligt sammen.
Sprogcenter Skives lærere arbejder i teams og tilrettelægger undervisningen med henblik på den enkelte kursists læring og jobmål.
Lærerne opkvalificeres og udvikles løbende via kurser og efteruddannelse.
Sprogcenter Skive prioriterer kvalificeret undervisning, et højt serviceniveau, fleksibilitet og god omgangstone i forhold til såvel kursister som samarbejdspartnere.

Publiceret 10-03-2020