Lærer e-mail

 

   
Christina Søndergaard Jensen csch@skivekommune.dk 
Emil Alexander P. Mikkelsen eepm@skivekommune.dk
Goska Rasmussen mtom@skivekommune.dk 
Hanne Larsen Gjerulff  hlgj@dskivekommune.dk
Helene Kristensen helk@skivekommune.dk
Helle Rosenbjerg Andersen hroa@skivekommune.dk 
Jette Tesche Lybæk jtly@skivekommune.dk
Jette Vernegreen jver@skivekommune.dk
Birte Jensen bjen@skivekommune.dk
Liana Khalatjan likh@skivekommune.dk
Charlotte Lumholtz chlu@skivekommune.dk
Marianne Bach Madsen mabm@skivekommune.dk
Peter Bondo Petersen pebp@skivekommune.dk
Torben Bjerrisgaard torp@skivekommune.dk
 Maja Kamp Thordahl Nielsen  mkat@skivekommune.dk

 

Publiceret 19-06-2017