Studieformer

 

Undervisningen på Sprogcenter Skive foregår i en vekselvirkning mellem lærerstyrede holdaktiviteter, og mere individuelt betonede opgaver i grupper, par eller enkeltvis.
 
Vi tilstræber at variere undervisningsaktiviterne, så der tages højde for kursisternes forskellige læringsprofiler og undervisningen planlægges efter kursisterne ligeledes skal have mulighed for at arbejde individuelt med deres særlige behov.

Undervisningen er oftest temaorienteret, og vi inddrager gerne ekskursioner og besøg/gæstelærere i undervisningen for at underbygge temaerne via inddragelse af autentiske oplevelser.

Vores undervisning beror på, at kursisterne tager medansvar i forhold til læringsprocessen.

Publiceret 11-03-2020