Prøve i Dansk 3

 

Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3.

Der eksamineres i disciplinerne læsning, skrivning og mundtlig kommunikation

Oversigt over prøven:

 Skriftlig  del       Prøve i læseforståelse 
 Prøve i skriftlig fremstilling         
 1 1/2 time 
 2 1/2 time
 Mundtlig  del        Prøve i mundtlig kommunikation,  
 hvori lytteforståelse indgår
   ½ time
Du kan finde en nærmere beskrivelse af prøvens indhold her samt en vejledning til valg af emner her.

Publiceret 11-03-2020