Studieprøven

 

Danskuddannelse 3, modul 6 afsluttes med Studieprøven

Studieprøven tester prøvedeltagerens almene dansksproglige færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Oversigt over prøven:

 Skriftlig del       Prøve i læseforståelse
  Prøve i skriftlig fremstilling  
    1½ time 
    3 timer
 Mundtlig del   Prøve i lytteforståelse             
  Prøve i mundtlig kommunikation 
    ca. 1 time
    1/2 time


Du kan finde en nærmere beskrivelse af prøvens indhold her.

Publiceret 11-03-2020