Indfødsretsprøven af 2015 og Medborgerskabsprøven

Du kan læse om prøven og prøvedatoer her: Indfødsretsprøven af 2015 og Medborgerskabsprøven


Tilmeldingerne til prøverne skal ske ved personligt fremmøde på det sprogcenter, hvor du ønsker at aflægge prøven.

Ved tilmeldingen til prøven skal du betale et gebyr på kr. 783,-.

Ved tilmeldingen skal du forevise legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndig. Billedlegitimation udstedt af et EU-medlemsland kan ligeledes benyttes.

Billedlegitimationen skal også medbringes til prøven.

Der afholdes ikke sygeeksamen. Du skal derfor tilmeldes en ny prøve.

Publiceret 11-03-2020