Danskret for arbejdstagere, studerende m.fl. – nye regler pr. 1. januar 2018

Pr. 1. januar 2018 blev der indført et klippekort, der gælder for alle arbejdstagere og studerende(S-kursist). Er man nybegynder har man i alt 6 klip. Er man ikke nybegynder, har man det antal klip, som svarer til det antal moduler, man mangler af danskuddannelsen.

Klippenes varighed ses nedenfor i skemaet.

Selve klippekortet, dvs. muligheden for at deltage i danskuddannelsen, udløber 5 år efter man har fået tilbud om danskuddannelse fra sin kommune. Med andre ord skal man have afsluttet sin danskuddannelse senest 5 år efter man har fået tilbuddet.

Klippekortet begynder samtidig med din 5-årige danskret – med mindre:

  • Du henvender dig på Sprogcenter Skive inden to måned efter du har fået tilbudet og beder om udsættelse.

Udløbsdatoen på danskret kan ikke ændres – heller ikke på grund af barsel, arbejde eller lignende. I særlige tilfælde med længerevarende alvorlig sygdom kan man dog søge om forlængelse.

Et klip er afsluttet, og det næste starter:

  • Når man har bestået modultest
  • Hvis man har brugt mere tid, end der er afsat på klippet – se skema

 

Klippekort

  Klip 1

4 måneder

  Klip2

5 måneder

  Klip3

7 måneder

  Klip 4

8 måneder

  Klip 5

9 måneder

  Klip 6

9 måneder

  

Man kan ikke sætte klippet på pause midt i et modul. Ønsker man at holde pause er det vigtigt at man planlægger det, så man holder pausen mellem klippene, dvs. efter man har bestået en modultest og inden man begynder næste modul.

Har du brug for pause, så tal det igennem med din lærer, så du kan få din test og planlagt pausen. Når du ved, at du vil holde pause, så skal du komme på kontoret og give besked.

Man stopper med undervisningen, når der ikke er mere tid på klippekortet – eller hvis ens 5 års danskret udløber. Den eneste undtagelse er hvis man er på sidste modul – her får man lov at følge undervisningen indtil sidste modultest.

Hvis man ikke har klip nok til at færdiggøre sin danskuddannelse – eller hvis klippekortet udløber (efter 5 år), har man to muligheder for at færdiggøre uddannelsen:

  1. Selv betale for undervisningen
  2. Selv betale for danskprøve (selvstuderende)

S-kursister:

Kategorien omfatter arbejdstagere, studerende, personer med ophold efter friby-ordning, personer med tidligere dansk indfødsret, religiøse forkyndere, medfølgende ægtefæller til arbejdstagere og studerende, nordiske statsborgere, vandrende arbejdstagere efter EU-reglerne, working holidays, volontører og visse grupper af praktikanter. Au-pair-personer er ikke omfattet af denne henvisningkategori.

 

Publiceret 10-03-2020