Fremmøde og fravær

 

Der er mødepligt til undervisningen.

Ved fravær skal dagkursister ringe inden kl. 9 og aftenkursister inden kl. 15. 

Hvis du på grund af arbejde, udrejse eller uddannelse ikke kan komme til undervisning i en længere periode, skal Sprogcenterets kontor informeres.

Publiceret 10-03-2020