Tid

 

Til udenlandske borgere bosiddende i Skive Kommune.

Klippekort:

Pr. 1.01.2018 kommer ny regler Når du begynder din danskundervisning, vil du få udleveret et klippekort.

Der er 6 klip på kortet – 1 for hvert modul. Du har 5 år til at gøre din danskuddannelse færdig fra den dag, du får tilbud om danskundervisning.

Du får nærmere information om klippekortet, når du kommer til samtale.

Hvis du er familiesammenført eller flygtning har du ret til 5 års danskuddannelse.


Henvendelse: Jobcenter Skive

 

Dagundervisning: Undervisningen er fordelt på 3 dage om ugen.

 

Aftenundervisning: Mandag og onsdag kl. 18.00 – 20.35

Publiceret 04-01-2018