Visitation

 

Hvis du ønsker at gå til danskundervisning, skal du henvende dig til din sagsbehandler eller din kommune.
Når sprogcenteret har modtaget henvisningen, indkaldes du til en visitationssamtale.

EU-borgere bosiddende i Skive Kommune, kan henvende sig til Sprogcenter Skive.

Ved visitationssamtalen deltager du, vejlederen og evt. en tolk.
Samtalens formål er at finde ud af hvilken danskuddannelse og hvilket niveau, der passer til dine forudsætninger.

Under samtalen informeres du om, hvordan danskuddannelserne er bygget op, og hvordan de gennemføres.

Vejlederen informerer desuden om:

- modultests og den afsluttende prøve
- mødepligt og pligten til at orientere skolen og kommunen om fravær
- uddannelsesret
- skolens forventninger om aktiv deltagelse i undervisningen og ansvar for egen læring
- sanktioner ved manglende fremmøde

Publiceret 19-12-2017